सरसकट पिक विमा यादी जाहीर आपले नाव चेक करा

crop insurance status: शेतकरी बांधवांनो, सोलापूर जिल्ह्यातील खरीप पिक विमा यादी 2023 संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आम्ही तुमच्या लक्षात आणून देत आहोत. 6 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हा अधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये जिल्ह्यातील सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, कांदा, भुईमूग आणि कापूस या पिकांच्या नुकसान झालेल्या पिकांसाठी पीक विम्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशिष्ट महसूल मंडळातील पात्र शेतकरी आता 25% पीक विमा प्राप्त करण्यास पात्र आहेत. सरासरी उत्पादकतेच्या 50% पेक्षा जास्त उत्पन्नात घट झाल्याच्या आधारे पात्र लाभार्थी (पिक विमा यादी) निश्चित करण्यासाठी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार 21 दिवसांचे पर्जन्य खंड सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

येथे क्लिक करून पिक विमा यादी पहा

प्रत्येक पिक विमा यादी तपशील येथे आहेत:

१) सोयाबीन :

 • उत्तर सोलापूर तालुका
 • दक्षिण सोलापूर तालुका
 • मोहोळ तालुका (अनगर, सावळेश्वर, नरखेड)
 • अक्कलकोट तालुका
 • बार्शी तालुका (आगळगाव, नारी, पांगरी, पानगाव, उपळे दमळा, सुर्डी, गोडगाव, वैराग, व सौंदरे)

२) तूर:

 • दक्षिण सोलापूर तालुका (बोरामणी, वलसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर, मंद्रूप)
 • मोहोळ तालुका (आगनार, नरखेड, शेटफळ, टाकळी सिकंदर, वाघोली, कामठी बु, सावलेश्वर)
 • अक्कलकोट तालुका (कराजगी, जेऊर, मेडगी, दुधनी, चपळगाव, किणी, नागणसूर)
 • बार्शी तालुका (आगळगाव, नारी, पांगरी, पानगाव, उपळे दामला, सुर्डी, गोडगाव, वैराग, सौंदरे)
 • म्हाडा तालुका (दारफळ कुरुडवाडी, रोपळे के, म्हैसगाव, टेंभुर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे, बेंबळे, माडा, लॉळ)
 • करमाळा तालुका (अर्जुननगर, पोत्रे, करमाळा, केम, कोटी, सालसे, पांगरे, जिंती, केतूर)
 • पंढरपूर तालुका (पंढरपूर, रोपळे, करकंब, पाट कुरोली, चाळे, पुलज)
 • मंगळवेढा तालुका (आंधळगाव, मारापूर, हुलजंती)
 • माळशिरस तालुका (इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज, लवंगा)

3) बाजरी:

 • दक्षिण सोलापूर तालुका (बोरामणी, वलसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर, मंद्रूप)
 • मोहोळ तालुका (मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनूर, वाघोली, टाकळी, कामठी बु, अंगार, सावलेश्वर)
 • अक्कलकोट तालुका (अक्कलकोट, जेवर, नागणसूर)
 • बार्शी तालुका (आगळगाव)
 • माडा तालुका (दारफळ कुरुडवाडी, रोपळे के, म्हैसगाव, टेंभुर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे, बेंबळे, माडा, लॉळ)
 • करमाळा तालुका (अर्जुननगर, पोत्रे, करमाळा, केम, कोटी, सालसे, जिंती, केतूर)
 • पंढरपूर तालुका (भालवणी, रोपळे)
 • मंगळवेढा तालुका (आंधळगाव, मारापूर, हुलजंती)
 • माळशिरस तालुका (इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज, लवंग, नाटेपुते, दहिगाव, फोडशिरस)
पिक विमा यादी

4) भुईमूग:

 • उत्तर सोलापूर तालुका (मार्डी, मांजरेवाडी, बढे, कोंडी, सोरेगाव, उत्तर सोलापूर, शेळगी, तिन्हे, वडाळा)
 • सोलापूर तालुका (विंचूर, होटगी, मंद्रूप, बोरामणी, मुस्ती)
 • मोहोळ तालुका (मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनूर, वाघोली, टाकळी, कामठी बु, अंगार, सावलेश्वर)
 • अक्कलकोट तालुका (करजंगी, दुधनी, मेंडगी, वाघदरी, चपळगाव, किणी, अक्कलकोट, जेऊर नागणसूर, तडवळ)
 • बार्शी तालुका (पानगाव, उपळे दु, सुर्डी, सौंदरे)
 • माळशिरस तालुका (इस्लामपूर, अकलूज, नाटेपुते)

५) मक्का:

 • माडा तालुका
 • पंढरपूर तालुका
 • करमाळा तालुका

६) कांदा:

 • उत्तर सोलापूर तालुका
 • दक्षिण सोलापूर तालुका
 • अक्कलकोट तालुका
 • माडा तालुका
 • मोहोळ तालुका
 • पंढरपूर तालुका
 • करमाळा तालुका

७) कापूस:

 • सांगोला तालुका (कोळा, नायबळा, घेरडी, शिवणे)
 • मंगळवेढा तालुका (मारापूर)
 • जिल्हा अधिकारी कार्यालय सोलापूर मार्फत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी जारी केलेली ही अधिसूचना नमूद केलेल्या महसूल मंडळातील पात्र शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याचा लाभ घेण्याचे निर्देश देते.

येथे क्लिक करून पिक विमा यादी पहा