प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी   रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी   रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता

अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी

ब) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त

अ) रु. 3,000/-

ब) रु.50,000/-

वाहतूक भत्ता

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटूंबाला वाहतूक खर्च रु.50,000/

पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.25,000/-

कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान रु. 50,000/-

हे पण वाचा: सर्व गावातील राशन कार्ड यादी जाहीर नाव असेल तर 9,000 हजार मिळणार रुपये

पुनर्स्थापना भत्ता

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता रु.50,000/-

महानगरपालिकेच्या सुविधांवरील एकूण अपेक्षित खर्चासह (प्लॉटद्वारे) दर्शविलेल्या रकमेसह अतिरिक्त 25% आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ज्या बाधित गावांनी नवीन गावे विकसित केली आहेत परंतु बाधित प्रकल्पांद्वारे अद्याप पुनर्वसन केले गेले नाही, अशा बाधित प्रकल्पांसाठी तयार केलेल्या जमिनीचा लिलाव केला जाईल आणि त्यातून मिळणारी रक्कम प्रकल्प युनिटला (प्रकल्प निधी खर्च करणारा पक्ष) परत केली जाईल.

पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा चांचन योजनेचा प्रभाव मौजा रोहणखेड आणि मौजा पर्वतापूर या प्रकल्पांवर आहे. जिल्हा रायगड प्रकल्प बाधित अमरावती गावातील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आणि महाड जिल्ह्यातील कोठेरी लघु पाटबंधारे योजना, शिरगाव यांना विशेष आर्थिक योजना म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक पॅकेजसाठी लागणारी रक्कम मोजणे, निधी उपलब्ध करून देणे आणि दोन्ही प्रकल्प राबविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने प्रकल्प यंत्रणेला मान्यता दिली आहे.