महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतन योजना

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतन योजना

बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याच्या उद्देशाने.

 • सरकार 29 सप्टेंबर 1988 च्या आदेशानुसार, शासन आणि पणन मंडळाच्या अ-आर्थिक सहाय्यावर मान्यता सशर्त होती.
 • वास्तविक योजना दि. 1 जुलै 1991 पासून प्रभावी.

सेवानिवृत्ती वेतन योजना अंमलबजावणी

 • दि 29 सप्टेंबर 1988 च्या आदेशानुसार, पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी पणन मंडळाकडे सोपविण्यात आली.
 • तांत्रिक कारणांमुळे ही योजना 1 जुलै 1991 ते 31 मार्च 2013 या कालावधीत पणन समिती संघाने राबविली.
 • दि 1 एप्रिल 2013 पासून कृषी पणन मंडळाकडे परत हस्तांतरित केले.

पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पणन मंडळाच्या दोन समित्या आहेत.

 • प्रिय. उपसमितीची नियुक्ती पणन मंडळाद्वारे केली जाते आणि मंत्री पणन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती असते.
 • उपसमितीने नियुक्त केलेल्या कर्मचारी प्रतिनिधींनी बनलेली कार्यकारी समिती.

योजनेच्या हस्तांतरणानंतर घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

 • योजना आयकरमुक्त करण्यासाठी आणि उच्च व्याजदर प्राप्त करण्यासाठी, ही योजना कृषी पणन मंडळाअंतर्गत राबविण्यात येते, स्वतंत्रपणे नाही.
 • नवीन बाजार समिती सेवा कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजना दि. 1 एप्रिल 2013 पासून प्रभावी आहे.
 • नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेंतर्गत सेवा कर्मचार्‍यांना जमा केलेली रक्कम, दि. 1 एप्रिल 2018 पासून व्याजदराने लागू होते.
 • या पेन्शन योजनेतील एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अनपेक्षित मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना रु. 50,000/- वित्तपुरवठा.
 • दि. 1 ऑगस्ट 2014 पासून, जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन 30% ने वाढेल.
 • योजनेत सहभागी होणारे सदस्य स्वतंत्र खाती ठेवतात आणि प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी त्यांच्या संबंधित बाजार समित्यांना त्यांच्या ठेवींचा अहवाल देतात.
 • या योजनेंतर्गत, मार्च 2018 अखेर, रक्कम रु. 146.72 कोटींची गुंतवणूक.
 • मार्च 2018 च्या उत्तरार्धात, पणन समिती आणि कर्मचार्‍यांनी आढावा घेतला आणि योजनेचा समावेश केला.
अ.क्रतपशिलबाजार समितीकर्मचारी
सामिल बाजार समित्या१७७२५२४
बाहेर पडलेल्या बाजार समित्या७०६९६
सामिल नसलेल्या बाजार समित्या६०
  ३०७३२२०
जुने सेवानिवृत्त वेतनधारक ७३२
नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन धारक ८७
 एकूण ८१९
सेवानिवृत्ती वेतन योजना

पेन्शन अर्ज PDF